Skip to main content

2de Multidisciplinaire Benelux MGRS Workshop: van Eiwitpiek tot Kliniek

Donderdag 11 november & vrijdag 12 november 2021

Bij de diagnostiek en behandeling van MGRS (Monoclonal Gammopathy of Renal Significance) is een nauwe samenwerking tussen verschillende specialisten vereist. Na een succesvolle eerste editie in 2019 kwamen deze vakgebieden in 2021 opnieuw bij elkaar om een optimale omgeving te creëren voor interactie en bijscholing.

Voorafgaand aan de MGRS workshop werd het 3de Symposium Systemische Amyloïdose georganiseerd.

De organisatiecommissie,

Dr. Alferso Abrahams, internist-nefroloog, UMC Utrecht
Dr. Tri Nguyen, patholoog, UMC Utrecht

Amyloïdose symposium 2023

Vrijdag 14 april 2023, 4de Multidisciplinaire Symposium Systemische Amyloïdose
Hotel Utrecht, Van der Valk
Systemische Amyloïdose is een complexe ziekte op meerdere gebieden. Behalve de zeldzaamheid is de diagnostiek ingewikkeld en gespecialiseerd.

Door diverse types pre-cursoreiwitten, zoals vrije lichte ketens of transthyretine, kunnen amyloïd fibrillen ontstaan die in verschillende mate diverse organen aantasten. De behandelingsmogelijkheden nemen sterk toe en daardoor zal deze ziekte steeds meer aandacht krijgen.