Agenda

 

 

Voor de volgende bijeenkomsten, georganiseerd door DOEN, kunt u zich inschrijven:  

* Workshop biochemische bepalingen voor porfyrie, 10 november 2020

* ONLINE Multidisciplinair Symposium Systemische Amyloïdose, 12 november 2020

* Multidisciplinaire Benelux MGRS Workshop, gepland op 12 en 13 november 2020. Is verplaatst naar een nader te bepalen datum in 2021

* Nascholingscursus Casuïstiek in de nefrologie voor internist-nefrologen ‘Nier op Schier’ 24-26 mei 2021 


Overige projecten waar DOEN werk van maakt:

* Ondersteuning organisatie bijeenkomsten Community of Practice Buurtsportcoaches ‘sportief bewegen tussen beleid en praktijk’,
  periode najaar 2019- voorjaar 2021

* Landelijk Symposium voor Dagcoördinatoren i.o.v. Moncherry conference en events, december 2020

* Organisatie landelijke regiotours subsidieregeling E-bedrijfsauto’s i.o.m. Ministerie van I&W, i.s.m. Dwarsverband en Werner Advies,
  voorjaar 2021

DOEN congressen en evenementen
Astrid den Boer-Potjes
Geldermalsen
06 25025898
[email protected]