Agenda

 

 Voor de volgende bijeenkomsten, georganiseerd door DOEN, kunt u zich inschrijven:  

* 3de Symposium Systemische Amyloïdose donderdag 11 november 2021 van 9.30-17.00 uur

* Multidisciplinaire Benelux MGRS Workshop,  11 november vanaf 16.00 uur en 12 november 2021.

* Nascholingscursus Casuïstiek in de nefrologie voor internist-nefrologen ‘Nier op Schier’ 8-10 juni 2022


Overige projecten waar DOEN werk van maakt:

* Ondersteuning organisatie bijeenkomsten Community of Practice Buurtsportcoaches ‘sportief bewegen tussen beleid en praktijk’,
  periode najaar 2019- voorjaar 2021

* Landelijk Symposium voor Dagcoördinatoren i.o.v. Moncherry conference en events, december 2021

* Organisatie landelijke regiotours subsidieregeling E-bedrijfsauto’s i.o.m. Ministerie van I&W, i.s.m. Dwarsverband en Werner Advies,
  voorjaar 2021

DOEN congressen en evenementen
Astrid den Boer-Potjes
Geldermalsen
06 25025898
[email protected]