Skip to main content

DOEN congressen en evenementen werkt samen met diverse medisch specialisten om fysieke en online bijscholingen aan te bieden. Wilt u nadere informatie ontvangen over een van de bijeenkomsten òf rechtstreeks contact met een van de bedrijven die deze bijscholingen mogelijk maken? Neem dan contact met ons op!

komende congressen

Cardiologie Symposium Zuidwest-Nederland

Op 6 juni 2024 wordt het Cardiologie Symposium Zuidwest-Nederland in Breda georganiseerd. 

Onder leiding van Dr. I.R. Henkens presenteren vier cardiologen deels aan de hand van casuïstiek hun kennis en wetenschappelijke ontwikkelingen. Daarbij zal voldoende ruimte zijn voor interactie en discussie tussen sprekers en deelnemers.

Hybride Ontmoetingsdag Amyloïdose 2024

Op zaterdag 8 juni 2024 organiseert Stichting Amyloïdose Nederland weer de jaarlijkse Ontmoetingsdag voor patiënten met amyloïdose en hun naasten in Nijkerk. Een deel van het programma is ook online bij te wonen.
Er is een mooi programma samengesteld met presentaties over de actuele ontwikkelingen bij AL-amyloïdose en ATTR-amyloïdose en ‘s middags zal er weer gelegenheid zijn voor de zogenaamde lotgenotenbijeenkomst, waarbij in een aantal groepjes onder leiding van een gespreksleider ervaringen uitgewisseld kunnen worden.

“Nier op Schier” 2024

Na drie succesvolle edities van de nascholingscursus Casuïstiek in de nefrologie bij de volwassen populatie, organiseren we van 12 t/m 14 juni 2024 de vierde editie.

Deze nascholingscursus is volgeboekt. U kunt een email sturen naar info@doen-congressen.nl, wanneer u graag een plaats op de wachtlijst wilt.

Het concept, 14 jaar geleden door de sectie kindernefrologie bedacht, houdt in dat er verschillende thema’s behandeld worden. Er is een korte inleiding door een nefroloog met kennis van zaken, gevolgd door het bespreken van casuïstiek.

7e Limburgs Hartfalen Symposium

Op 1 oktober wordt voor de zevende keer het Limburgs Hartfalen Symposium georganiseerd.

Onder leiding van Prof. dr. H.P. Brunner-La Rocca en dr. A.M.W. van Stipdonk presenteren vijf collega’s deels aan de hand van casuïstiek hun kennis en wetenschappelijke ontwikkelingen. Daarbij zal voldoende ruimte zijn voor interactie en discussie tussen sprekers en deelnemers.

  • Structuur

  • Rust

  • Overzicht

terugblik

Onderstaande congressen en bijeenkomsten zijn afgerond. In onze terugblik vindt u alle afgeronde congressen en bijeenkomsten waar DOEN werk van heeft gemaakt. Heeft u interesse om een congres of evenement te organiseren? Neemt u dan contact met ons op. 

25th Meeting of the European Red Cell Society

From April 19-23, 2024 we have organized the 25th meeting of the European Red Cell Society. 
This biannual International meeting attracted leading experts in the fields of erythropoiesis, red blood cell physiology and function, and red blood cell related disorders.
The event brought together people from USA, France, Germany, Italy, Austria, Switzerland, UK, Belgium and The Netherlands and connected the fields of research, diagnostics and clinical implications. 

4e hartfalen symposium Middenoost-Nederland

Voor de vierde keer werd op dinsdag 23 april 2024 het Hartfalen Symposium Middenoost-Nederland georganiseerd in Van der Valk hotel Nijmegen-Lent.
Onder leiding van dr. D.H.F. Gommans presenteerden vijf collega’s deels aan de hand van casuïstiek hun kennis en wetenschappelijke ontwikkelingen. Daarbij was er voldoende ruimte voor interactie en discussie tussen sprekers en deelnemers.
                      

2e Landelijke NIP Psychodiagnostiek congres

In opdracht van het Nederlands Instituut voor Psychologen organiseerden wij op 21 maart 2024 het 2e Landelijke NIP Psychodiagnostiek congres in het Safari Meeting Centre, Burgers’ Zoo in Arnhem.
Een mooi programma met interessante keynotes en maar liefst 7 verschillende inspiratiesessies.
Ruim 400 psychologen, GZ-, K&J- en klinisch psychologen, psychotherapeuten, psychodiagnostisch medewerkers, gedragswetenschappers en psychiaters ontmoetten elkaar. Tussen de presentaties door was er tijd voor ontmoeting en werd er volop genetwerkt en bijgepraat.

  • een persoonlijke organisatie van
    uw zakelijke evenement

  • actie achter de schermen

  • communicatie – vertrouwen – loslaten

  • oog voor detail