Skip to main content

Op deze pagina vindt u informatie over een congres dat DOEN georganiseerd heeft. Bent u benieuwd wat wij voor kunnen DOEN, neem dan contact met ons op.  

Terugblik

2de Multidisciplinaire Benelux MGRS Workshop: van Eiwitpiek tot Kliniek

Donderdag 11 november & vrijdag 12 november 2021

Bij de diagnostiek en behandeling van MGRS (Monoclonal Gammopathy of Renal Significance) is een nauwe samenwerking tussen verschillende specialisten vereist. Na een succesvolle eerste editie in 2019 kwamen deze vakgebieden in 2021 opnieuw bij elkaar om een optimale omgeving te creëren voor interactie en bijscholing.

Voorafgaand aan de MGRS workshop werd het 3de Symposium Systemische Amyloïdose georganiseerd.

De organisatiecommissie,

Dr. Alferso Abrahams, internist-nefroloog, UMC Utrecht
Dr. Tri Nguyen, patholoog, UMC Utrecht