De introductie van nieuwe medicijnen, toegenomen awareness en toepassing van nieuwe diagnostische technieken zoals MRI, hebben er toe geleid dat er steeds meer patiënten worden gediagnosticeerd met cardiale amyloïdose. Het blijkt nog een uitdaging om patiënten vroegtijdig te diagnosticeren en het amyloïd juist te typeren, terwijl ook dat essentieel is om de medicijnen die nu beschikbaar zijn effectief in te zetten.

Daarom hebben UMC Groningen en UMC Utrecht een basis voor een reeks van 5 online bijeenkomsten neergezet, regionaal ingevuld door lokale specialisten. U kunt inschrijven voor de regio en specialisten van uw keuze. Tijdens de regionale interactieve bijeenkomst wordt aan de hand van casuïstiek besproken hoe we samen het proces van herkenning, diagnosticeren, typering en behandeling kunnen optimaliseren. 

Doelgroepen Cardiologen, hematologen, radiologen, klinisch genetici en nucleair geneeskundigen.
Accreditatie Geaccrediteerd door NVVC, NIV, NVNG, NVvR en VKGN met 2 punten.
Tijdstip 19.00-21.00 uur, via ZOOM.
Deelname Voor u zijn geen kosten verbonden aan deelname.
Het aantal deelnemers is beperkt om de interactie te stimuleren, waarbij voorrang wordt gegeven aan genoemde doelgroepen. Voor andere geïnteresseerden, waaronder internisten, is dit programma ook interessant.
Inschrijven Hieronder vindt u de data van de online bijeenkomst per regio. Via de link leest u het regionale programma en kunt u inschrijven voor de regionale bijeenkomst van uw keuze.

 

Maastricht Universitair Medisch Centrum

Maandag 24 januari 2022 van 19.00-21.00 uur

Klik hier voor het regionale programma en om in te schrijven

 

Universitair Medisch Centrum Utrecht

Woensdag 23 juni 2021 van 19.00-20.45 uur

Klik hier voor het regionale programma en om in te schrijven

 

Universitair Medisch Centrum Groningen

Donderdag 24 juni 2021 van 19.00-21.00 uur

Klik hier voor het regionale programma en om in te schrijven

 

Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam

Maandag 5 juli 2021 van 19.00-21.00 uur

Klik hier voor het regionale programma en om in te schrijven

 

Amsterdam UMC Universitair Medische Centra

Woensdag 7 juli 2021 van 19.00-21.00 uur

Klik hier voor het regionale programma en om in te schrijven

 

Deze reeks regionale bijscholingen wordt financieel mogelijk gemaakt door: