4e Multidisciplinair Symposium Systemische Amyloïdose
Vragensessies met experts

 

Vrijdag 14 april 2023

Hotel Utrecht

 

09.15 uur

09.45 uur

Registratie en ontvangst

Opening en welkom
Dr. Hans Nienhuis, internist-allergoloog / immunoloog, UMC Groningen

10.00 uur AL amyloïdose, aandachtspunten in een soms moeizame behandeling
De fragiliteit van AL amyloïdose patiënten komt soms pas tot uiting tijdens de behandeling met dexamethason en chemotherapie. Waar moet je op letten en hoe ga je hiermee om?
Prof.dr. Monique Minnema, internist-hematoloog, UMC Utrecht
10.30 uur Advances in diagnosis and management of ATTR amyloidosis (online)
The presentation will cover pathogenesis of ATTR amyloid, advances in inmaging, development of non-biopsy diagnosis of ATTR amyloid cardiomyopathy. Also attention for earlier diagnosis and red flags, principles of treatment of amyloidosis and treatment developments.
Prof. Julian Gillmore, Centre Head, UCL centre for amyloidosis, National Amyloidosis Centre, Royal Free Hospital, London, UK
11.15 uur Pauze
11.45 uur ‘Vraag het de expert!’
Schrijf u in voor een van de onderstaande sessies. Wij nodigen u uit voor een andere discipline te kiezen dan uw eigen specialisme en op een laagdrempelige wijze te vragen wat u altijd al had willen weten over:
  1. Diagnostiek
Amyloïdose kan zich op vele verschillende manieren presenteren, afhankelijk van het type amyloïd, de organen en weefsels die betrokken zijn en de uitgebreidheid van depositie. Daardoor bestaat de diagnostiek van amyloïd uit een breed scala aan benaderingen die elk een eigen specificiteit en sensitiviteit hebben en een zekere mate van expertise vereisen. In de praktijk zijn er dan ook vaak onduidelijkheden over de waarde van onderzoeken en uitslagen. Altijd al eens afgevraagd waarom een beenmergbiopt vaak vals negatief is? Of waarom niet alle amyloidose gevallen getypeerd worden met massaspectrometrie? Vraag het in deze workshop!
Dr. Hans Nienhuis, internist-allergoloog / immunoloog, UMC Groningen
Dr. Arjan Diepstra, patholoog, UMC Groningen 
  2. Nucleaire beeldvorming
Een vogelvlucht langs de nucleair geneeskundige diagnostische mogelijkheden binnen Systemische Amyloïdose. Tijdens de sessie zal u worden meegenomen langs verschillende nucleaire technieken. Op een interactieve wijze krijgt u aan de hand van casuïstiek uitleg t.a.v. de relevantie en toepasbaarheid hiervan in de dagelijkse praktijk.
Drs. Ronald van Rheenen, nucleair geneeskundige, Medisch Centrum Leeuwarden
3. Samenwerken met de verpleegkundig specialist/consulent in de zorg voor de patiënt met amyloïdose:
klaar voor de toekomst!

De verpleegkundig specialist en verpleegkundig consulent spelen een centrale rol in het multidisciplinaire zorgproces van patiënten met systemische amyloïdose en werken aan verbetering van de kwaliteit van zorg. In deze workshop kunt u alles vragen over rol, visie en werkwijze van de verpleegkundig consulent/specialist
Karin Aarsman, verpleegkundig specialist, UMC Utrecht
Sanne Jelsma, verpleegkundig consulent, UMC Groningen
4. Klinische genetica
In deze interactieve sessie komt de waarde van DNA-onderzoek bij amyloïdose uitgebreid aan bod. Wat betekent dit voor uw patiënt met amyloïdose? En wat betekent dit voor de naaste familieleden?  Dilemma’s rond het testen van gezonde familieleden inclusief psychosociale aspecten komen voorbij. Wat zijn de regels rondom verzekeringen en erfelijkheid? En hoe worden familieleden geïnformeerd als een aanleg voor erfelijke amyloïdose is vastgesteld? Deze en uw andere vragen zullen beantwoord worden.
Dr. Paul van der Zwaag, klinisch geneticus, UMC Groningen
12.45 uur Lunchpauze
13.45 uur Terugkoppeling ‘Vraag het de expert ronde 1’
Een korte terugkoppeling per specialisme van de belangrijkste uitkomsten.
14.15 uur Ziektemonitoring van systemische amyloïdose, de laatste ontwikkelingen
Voor, tijdens of na behandeling kan er progressie van systemische amyloïdose zijn en dan moet een verandering van het beleid worden overwogen. Ziekteprogressie zal dus gemonitord moeten worden. Hoe doe je dat?
De huidige aanbevelingen en de laatste ontwikkelingen op het gebied van ziektemonitoring zullen worden besproken.
Dr. Hans Nienhuis, internist-allergoloog/immunoloog, UMC Groningen
14.45 uur Pauze
15.00 uur Vraag het de expert!
Wij nodigen u uit voor een andere discipline te kiezen dan uw eigen specialisme en op een laagdrempelige wijze te vragen wat u altijd al had willen weten over:
5. Cardiologie
In deze speciale workshop zal stil worden gestaan bij verschillende redenen waarom het in de praktijk lastig is om cardiale amyloïdose in een vroeg stadium te herkennen. Met enkele voorbeelden uit de praktijk zal  dit worden geïllustreerd, evenals het belang van vroege diagnose. Naast de initieel vaak aspecifieke symptomen komen ook alarmsymptomen aan  bod op extra-cardiaal vlak, waarin specialisten (niet-cardiologen) en  huisartsen een essentiële rol spelen. Ook is er uiteraard ruimte om uw specifieke vragen te stellen ten aanzien van amyloïdose op cardiaal vlak.
Dr. Marish Oerlemans, cardioloog, UMC Utrecht
6. Hematologie
In deze interactieve sessie over AL amyloïdose bespreken we aan de hand van casuïstiek specifieke zaken waar u in de klinische praktijk tegen aan loopt. Zowel dilemma’s in de diagnostiek alsook de overwegingen die spelen bij de keuze van de optimale therapie komen hierbij ruim aan bod. Een kijkje in de toekomst wat betreft behandel-mogelijkheden mag hierbij niet ontbreken!
Dr. Wilfried Roeloffzen, internist-hematoloog, UMC Groningen
7. Neurologie
Bekende neurologische aandoeningen bij amyloïdose zijn o.a. het carpale tunnel syndroom, polyneuropathie en myopathie. Deze aandoeningen en hun relatie met amyloïdose worden niet altijd herkend. Daarom behandelen we in deze workshop vragen als: ‘hoe herken ik deze ziekten?’ ‘Wat is (on)bekend?’ ‘Wat is er aan te doen en wanneer?’ En natuurlijk al uw andere vragen over neurologie en amyloïdose.
Drs. Henk-Jan Westeneng
,
neuroloog/arts-onderzoeker, UMC Utrecht
8. Cardiale MRI
Cardiale amyloïdose kan een moeilijke diagnose zijn om te stellen. Een MRI van het hart kan hierin helpen. Een hypertrofisch hart: wanneer moet ik aan amyloïdose denken? Wat is het typische aankleuringspatroon van het hart op de MRI? Kan een MRI van het hart een biopt vervangen? In deze workshop zal verschillende MRI casuïstiek worden besproken en zullen ook de differentiaal diagnostische overwegingen worden besproken.
Drs. Marjolein Hol, radioloog, UMC Utrecht
16.05 uur Terugkoppeling ‘Vraag het de expert ronde 2’
Een korte terugkoppeling per specialisme van deze workshopronde.
16.35 uur Afsluiting door Prof. dr. Monique Minnema
16.45 uur Einde 4e Multidisciplinair Symposium Systemische Amyloïdose
Om in te schrijven, volg deze link