1e nascholingscursus casuïstiek in de nefrologie

‘Nier op Schier’

Woensdag 8 tot en met vrijdag 10 mei 2018
Hotel van der Werff, Schiermonnikoog

Geachte collega,

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de 1e nascholingscursus Casuïstiek in de nefrologie ‘Nier op Schier’.
Naar goed voorbeeld van de sectie kindernefrologie, die al 10 jaar een succesvolle cursus op Schiermonnikoog organiseert, hebben wij een nascholingscursus samengesteld voor de nefrologie bij de volwassen populatie.
Er worden verschillende thema’s behandeld, waarbij er telkens een korte inleiding is door
een nefroloog met kennis van zaken, gevolgd door het bespreken van casuïstiek. Er worden casus ingebracht door de sprekers die uitgewerkt worden door de deelnemers. En we nodigen u van harte uit om lastige casuïstiek vanuit uw eigen centrum in te brengen voor discussie en advies. Op die manier willen we de interactie tussen de deelnemers vergroten, zodat zij elkaar beter leren kennen en in de toekomst van elkaars expertise gebruik kunnen maken.

Datum:            woensdag 8 mei t/m vrijdag 10 mei 2019
Locatie:           Hotel van der Werff,  Reeweg 2, 9166 PX Schiermonnikoog
Doelgroep:     nefrologen en nefrologen in opleiding
                          Om het interactieve karakter van deze nascholingscursus te bevorderen,  zijn er 35 plaatsen beschikbaar.
                          Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging,
                          Na betaling van de factuur is uw inschrijving definitief
Accreditatie:   door NIV (Nederlandse Internisten Vereniging) voor 12 punten
Kosten:            € 200,-
Inschrijven:     om direct in te schrijven, klikt u hier
                           Informatie via Astrid den Boer

Namens Universitair Medisch Centrum Utrecht, afdeling Nefrologie en Hypertensie
de Organisatiecommissie

Sabine Meijvis
Alferso Abrahams
Marianne Verhaar