2de nascholingscursus Casuïstiek in de nefrologie
Nier op Schier voor internist-nefrologen

Woensdag 26 tot en met vrijdag 28 mei 2021
Hotel Van der Werff, Schiermonnikoog

Geachte collega,

Na een succesvolle eerste editie van de nascholingscursus Casuïstiek in de nefrologie hadden wij van 13-15 mei 2020 de tweede editie gepland. Vanwege de Corona-epidemie hebben wij de tweede editie van deze cursus verplaatst naar 2021.

Het concept, 11 jaar geleden door de sectie kindernefrologie bedacht, houdt in dat er verschillende thema’s behandeld worden. Er is een korte inleiding door een nefroloog met kennis van zaken, gevolgd door het bespreken van casuïstiek. Er worden casus ingebracht door de sprekers die uitgewerkt worden door de deelnemers. En we nodigen u van harte uit om lastige casuïstiek uit uw eigen ziekenhuis in te brengen voor discussie en advies. Op die manier willen we de interactie tussen de deelnemers vergroten, zodat zij elkaar beter leren kennen en in de toekomst van elkaars expertise gebruik kunnen maken.

Datum:             woensdag 26 mei t/m vrijdag 28 mei 2021
Locatie:            Hotel van der Werff,  Reeweg 2, 9166 PX Schiermonnikoog
Doelgroep:      nefrologen en nefrologen in opleiding
Accreditatie:   is aangevraagd bij NIV (Nederlandse Internisten Vereniging)
Kosten:             € 275,-
Inschrijven:      voor de inschrijfpagina klikt u hier
Informatie:       volg deze link voor een overzicht van onderwerpen en sprekers.
                            Voor meer info: Astrid den Boer

Om het interactieve karakter van deze nascholingscursus te bevorderen, zijn er 35 plaatsen beschikbaar.
Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging,  na betaling van de factuur is uw inschrijving definitief.

De Organisatiecommissie,

Sabine Meijvis, Universitair Medisch Centrum, Utrecht
Hilde Remmelts, Meander Medisch Centrum, Amersfoort
Gurbey Ocak, St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein


Deze nascholing wordt mogelijk gemaakt door financiële steun vanuit de industrie