Lokale specialisten uit UMC Groningen
delen hun expertise en casuïstiek met regionale collega’s over

donderdag 24 juni 2021 van 19.00-20.45 uur

 Interactie met de deelnemers is welkom. Na iedere presentatie/casusbehandeling wordt tijd ingeruimd voor vragen.
19.00 uur Welkom door Prof.dr. Peter van der Meer, cardioloog, UMC Groningen
19.05 uur
Diagnose en typering van cardiale amyloïdose
Nadat het vermoeden van cardiale amyloïdose bevestigd is, moet met zekerheid worden vastgesteld van welk type amyloïdose sprake is. De prognose, behandeling en beleid zijn namelijk afhankelijk van het type amyloïdose. De verschillende tools die we tot onze beschikking hebben om het amyloïd te typeren komen aan bod.
Dr. Hans Nienhuis, internist-allergoloog/immunoloog, UMC Groningen
19.20 uur
Cardiale amyloïdose
Prof.dr. Peter van der Meer, cardioloog, UMC Groningen
19.45 uur AL amyloïdose: diagnostiek en behandeling anno 2021
Op basis van patiënten casuïstiek worden diagnostiek, prognose en therapie van patiënten met AL amyloïdose interactief besproken.
Dr. Wilfried Roeloffzen, internist-hematoloog, UMC Groningen
20.10 uur De rol van beeldvorming bij cardiale amyloïdose
Diverse beeldvormingstechnieken kunnen worden ingezet bij de diagnostiek naar cardiale amyloïdose. In deze voordracht wordt ingegaan op de rol van met name nucleair onderzoek en MRI.
Prof.dr. Riemer Slart, nucleair geneeskundige, UMC Groningen

20.35 uur

 

Het belang van genetisch onderzoek bij amyloïdose
Aan de hand van casuïstiek wordt het belang van genetisch onderzoek bij amyloïdose toegelicht, zowel voor de patiënt zelf als voor de familie.
Dr. Paul van der Zwaag, klinisch geneticus, UMC Groningen
20.45 uur Afsluiting door Dr. Hans Nienhuis
Datum Donderdag 24 juni 2021, van 19.00-20.45 uur.
Locatie Online via ZOOM.
Doelgroep Cardiologen, hematologen, radiologen, klinisch genetici en nucleair geneeskundigen.
Andere geïnteresseerden, waaronder b.v. internisten, zijn eveneens van harte welkom.
Regio Noord- en Oost-Nederland
Accreditatie Geaccrediteerd door NVVC, NIV, NVNG, NVvR en VKGN met 2 punten.
Kosten Er zijn voor u geen kosten verbonden aan deelname aan deze bijscholing.
Inschrijven

Hieronder vindt u het inschrijfformulier. Het aantal deelnemers is beperkt, waarbij de genoemde doelgroepen voorrang
hebben bij uiteindelijke deelname.

 

 

 

 

Deze online bijscholing wordt georganiseerd met financiële steun van: