Lokale specialisten uit Amsterdam UMC
delen hun expertise en casuïstiek met regionale collega’s over

Woensdag 7 juli van 19.00-20.45 uur

Interactie met de deelnemers is welkom. Na iedere presentatie/casusbehandeling wordt tijd ingeruimd voor vragen.
19.00 uur Welkom door Dr. Lourens Robbers, cardioloog, Amsterdam UMC, locatie VUmc
19.05 uur
Diagnose en typering van cardiale amyloïdose (vooraf opgenomen presentatie)
Nadat het vermoeden van cardiale amyloïdose bevestigd is, moet met zekerheid worden vastgesteld van welk type amyloïdose sprake is. De prognose, behandeling en beleid zijn namelijk afhankelijk van het type amyloïdose. De verschillende tools die we tot onze beschikking hebben om het amyloïd te typeren komen aan bod.
Dr. Hans Nienhuis, internist-allergoloog/immunoloog, UMC Groningen
19.20 uur
Cardiale amyloïdose: ketenzorg voor een ketenziekte
Cardiale amyloïdose is een complex ziektebeeld; het kan zich op meerdere manieren manifesteren en kan de behandeling van hartfalen bemoeilijken. Tijdige herkenning van dit ziektebeeld kan grote gevolgen hebben voor zowel de behandelopties alsook voor de prognose van de patiënt. Maar wat zijn nou alarmsymptomen die de arts kunnen helpen om aan amyloïdose te denken? En welke diagnostiek komt hierbij kijken? Aan de hand van een casus vanuit de cardiologie wordt het diagnostisch traject besproken, evenals de verschillende ‘red flags’ voor amyloïdose.
Dr. Lourens Robbers, cardioloog, Amsterdam UMC, locatie VUmc
19.45 uur AL amyloïdose vanuit het oogpunt van de hematoloog
Casus en achtergrond van cardiale amyloïdose.
Dr. Inger Nijhof, hematoloog, Amsterdam UMC, locatie VUmc
20.10 uur Het belang van genetisch onderzoek bij amyloïdose  (vooraf opgenomen presentatie)
Aan de hand van casuïstiek wordt het belang van genetisch onderzoek bij amyloïdose toegelicht, zowel voor de patiënt zelf als voor de familie.
Dr. Paul van der Zwaag, klinisch geneticus, UMC Groningen

20.25 uur

 

De rol van beeldvorming bij cardiale amyloïdose
Verschillende beeldvormingstechnieken kunnen worden ingezet bij de diagnostiek naar cardiale amyloïdose. In deze voordracht wordt ingegaan op de rol van cardiale MRI en nucleair onderzoek.
Dr. Firdaus Mohamed Hoesein, radioloog, UMC Utrecht
20.40 uur Afsluiting door Dr. Lourens Robbers
20.45 uur
Einde bijscholingsavond
Datum Woensdag 7 juli 2021, van 19.00-20.45 uur.
Locatie Online via ZOOM.
Doelgroep Cardiologen, hematologen, radiologen, klinisch genetici en nucleair geneeskundigen. Andere geïnteresseerden, waaronder b.v. internisten, zijn eveneens van harte welkom.
Regio Amsterdam en regio Noord-West.
Accreditatie Geaccrediteerd door NVVC, NIV, NVNG, NVvR en VKGN met 2 punten.
Kosten Er zijn voor u geen kosten verbonden aan deelname aan deze bijscholing.
Inschrijven

Hieronder vindt u het inschrijfformulier. Het aantal deelnemers is beperkt om de interactie te stimuleren, waarbij de genoemde doelgroepen voorrang hebben bij uiteindelijke deelname.

 

Deze online bijscholing wordt georganiseerd met financiële steun van: