PROGRAMMA

 2de Multidisciplinaire Benelux MGRS Workshop:
van Eiwitpiek tot Kliniek

Donderdag 11 en vrijdag 12 november 2021
Van der Valk Houten

Kaart reserveren

 

Donderdag 11 november 2021
17.30 uur Ontvangst en registratie. Check-in hotelkamer
18.15 uur Diner
19.30 uur Opening en welkom 2de Multidisciplinaire Benelux MGRS Workshop
Dr. Alferso Abrahams, internist-nefroloog, UMC Utrecht
Dr. Tri Nguyen, patholoog, UMC Utrecht
19.40 uur Introductie in MGRS
Een theoretisch overzicht van de verschillende MGRS-geassocieerde nieraandoeningen. Tevens aandacht voor histologie en pitfalls in diagnose. 

Dr. Amaryllis van Craenenbroeck, nefroloog, UZ Leuven
20.30 uur Het M-proteïne
In deze lezing wordt toegelicht met welke technieken het M-proteïne gedetecteerd en gekwantificeerd wordt. Daarnaast wordt ingegaan op de link van het M-proteïne naar causaliteit met MGRS en hoe je het beste respons op therapie kunt monitoren. Tot slot gaan we in op de vraag: kun je voorspellen of een bepaald M-proteïne MGRS kan (gaan) veroorzaken?
Dr. Hans Jacobs, medisch immunoloog, Radboudumc Nijmegen
21.15 uur Einde nascholingsprogramma dag 1
Vrijdag 12 november 2021
09.00 uur Introductie en uitleg workshops
Dr. Tri Nguyen
09.30 uur  Workshop I: Medische immunologie
In een interactieve workshop worden praktijkvoorbeelden uit de medische immunologie behandeld.
Dr. Hans Jacobs
10.15 uur Pauze 
10.45 uur Workshop II: Nefropathologie deel 1
In deze workshop gaan we casus bestuderen van patiënten die zich presenteerden met een nierziekte gerelateerd aan een M-proteïne, waarbij we focussen op de glomerulaire aandoeningen. We gaan interactief te werk waarbij klinische, laboratoriumdata en histologische data worden geïntegreerd.

Dr. Amaryllis van Craenenbroeck  en
Dr. Amélie Dendooven, patholoog, UZ Gent en UZ Antwerpen
12.00 uur Lunchpauze
13.00 uur Workshop III: Nefropathologie deel 2
In het tweede deel van de workshop Nefropathologie zullen we ons richten op de tubuloïnterstitiële en vasculaire afwijkingen die veroorzaakt worden door een M-proteïne.

Dr. Tri Nguyen en Dr. Alferso Abrahams
14.00 uur Pauze
14.15 uur Workshop IV: Hematologie
In deze workshop worden enkele casus doorgenomen van patiënten met MGRS die behandeld zijn. Besproken wordt de uitgevoerde diagnostiek, hematologische behandeling en de follow-up.

Dr. Sandra Croockewit, internist-hematoloog, Radboudumc Nijmegen
Prof.dr. Monique Minnema, internist-hematoloog, UMC Utrecht
15.15 uur Afsluiting en take-home messages
Dr. Tri Nguyen en Dr. Alferso Abrahams
15.45 uur Einde van de 2de Multidisciplinaire Benelux MGRS Workshop

Dit symposium wordt georganiseerd met financiële steun van The Binding Site