3de nascholingscursus Casuïstiek in de nefrologie
bij de volwassen populatie

Nier op Schier

Woensdag 10 tot en met vrijdag 12 mei 2023
Hotel Van der Werff, Schiermonnikoog

Na twee succesvolle edities van de nascholingscursus Casuïstiek in de nefrologie bij de volwassen populatie, organiseren we in 2023 de derde editie.

Het concept, 13 jaar geleden door de sectie kindernefrologie bedacht, houdt in dat er verschillende thema’s behandeld worden. Er is een korte inleiding door een nefroloog met kennis van zaken, gevolgd door het bespreken van casuïstiek. Er worden casus ingebracht door de sprekers die uitgewerkt worden door de deelnemers. En we nodigen u van harte uit om lastige casuïstiek uit uw eigen ziekenhuis in te brengen voor discussie en advies. Op die manier willen we de interactie tussen de deelnemers vergroten, zodat zij elkaar beter leren kennen en in de toekomst van elkaars expertise gebruik kunnen maken.

Datum: woensdag 10 mei (vanaf 18.00 uur) t/m vrijdag 12 mei (15.30 uur) 2023
Locatie: Hotel van der Werff, Reeweg 2, 9166 PX Schiermonnikoog
Doelgroep: nefrologen en nefrologen in opleiding
Informatie: volg deze link voor een overzicht van onderwerpen en sprekers
Voor meer info: Astrid Potjes

De Organisatiecommissie:
Sabine Meijvis, Universitair Medisch Centrum, Utrecht
Hilde Remmelts, Meander Medisch Centrum, Amersfoort
Gürbey Ocak, St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein


Deze nascholing werd mogelijk gemaakt door financiële steun vanuit de industrie