DOEN congressen en evenementen COVID-19 protocol

 

In het najaar van 2020 organiseert DOEN congressen en evenementen weer bijeenkomsten
met fysieke samenkomst. Wij volgen nauwgezet de ontwikkelingen m.b.t. COVID-19 en
stemmen steeds ons beleid hierop af, zodat wij deelnemers, sprekers en sponsoren
veilig kunnen laten deelnemen aan bijeenkomsten.

Rekening houdend met de vastgestelde richtlijnen zijn dit onze uitgangspunten:

  • De richtlijnen en aanbevelingen van de Rijksoverheid en het RIVM worden te allen tijde gevolgd;
  • bij fysieke bijeenkomsten zorgen wij voor een aangepaste zaalopstelling waarbij de 1,5 norm gehanteerd wordt;
  • wij vragen onze gasten uit voorzorg thuis te blijven bij klachten als neusverkoudheid, niezen, keelpijn, lichte hoest en verhoging;
  • er worden geen handen geschud;
  • met de locatie waar het evenement plaatsvindt stemmen wij af dat zij ook volgens de COVID-19 richtlijnen werken qua opstelling en hygiëne;
  • er zullen desinfectiepunten geplaatst worden in de ruimtes, zodat u tussendoor uw handen kunt reinigen;
  • de pauzemomenten zullen anders ingevuld worden dan u gewend bent; meer afstand en de lunches zijn qua samenstelling aangepast.

Aangezien we op dit moment niet weten hoe de situatie zich de komende maanden ontwikkelt, kan het zijn dat er korte tijd voor een bijeenkomst besloten moet worden dat deze in plaats van met fysieke samenkomst digitaal gaat plaatsvinden.
Vanzelfsprekend houden wij u na inschrijving op de hoogte en ontvangt u tijdig bericht als de richtlijnen over fysieke samenkomst worden aangepast.

Wij hopen u binnenkort in goede gezondheid te kunnen verwelkomen.