16 maart 2023 17:45 - 17 maart 2023 15:45 Kapellerput, Somerenseweg 100, Heeze

DE WORKSHOP IS VOLGEBOEKT.
NEEM CONTACT OP MET INFO@DOEN-CONGRESSEN.NL

3e Multidisciplinaire Benelux MGRS Workshop:
Van Eiwitpiek tot Kliniek

Donderdag 16 maart & vrijdag 17 maart 2023

Bij de diagnostiek en behandeling van MGRS (Monoclonal Gammopathy of Renal Significance) is een nauwe samenwerking tussen laboratoriumspecialisten, nefrologen, pathologen en hematologen vereist. Na succesvolle edities in 2019 en 2021, komen deze vakgebieden in 2023 opnieuw bij elkaar om een optimale omgeving te creëren voor interactie en bijscholing.

Tijdens deze interactieve en laagdrempelige workshop zullen de deelnemers kennismaken met elkaars vakgebied. AIOS, verpleegkundig specialisten en laboratoriumanalisten kunnen tegen een gereduceerd inschrijftarief deelnemen.
Deelnemers worden uitgenodigd een casus uit de eigen praktijk in te brengen.

Graag tot ziens op 16 en 17 maart 2023 in Heeze.

De organisatiecommissie,

Dr. Alferso Abrahams, internist-nefroloog, UMC Utrecht
Dr. Tri Nguyen, patholoog, UMC Utrecht

 

 

Data donderdag 16 maart 2023 van 17.15 – 21.00 uur en
vrijdag 17 maart van 09.00 – 15.45 uur.
Locatie Kapellerput, Somerenseweg 100, 5591 TN HEEZE.
Doelgroep

Mdeon

hematologen, laboratoriumanalisten, nefrologen, pathologen, AIOS en verpleegkundig specialisten in Nederland en België.
toegekend visumnummer: 23/V2/13577/008589
Accreditatie

Inschrijfgeld

Geaccrediteerd door NVKC, NIV, NVVP, VSR en CMI voor 7 punten.
Aangevraagd bij RIZIV voor Belgische deelnemers.
€ 200,-
€ 140,- voor AIOS, verpleegkundig specialisten en laboratoriumanalisten.
inschrijfgeld is incl. diner en overnachting op 16 maart
Inschrijven via de button onderaan deze pagina
Donderdag 16 maart 2023
16.15 uur Inchecken bij hotelreceptie
16.45 uur Registratie en ontvangst in de foyer
17.15 uur Opening en welkom 3e Multidisciplinaire Benelux MGRS Workshop
Dr. Alferso Abrahams, internist-nefroloog, UMC Utrecht
Dr. Tri Nguyen, patholoog, UMC Utrecht
17.30 uur MGRS: definitie en verschijningsvormen
MGRS (Monoclonal Gammopathy of Renal Significance) omvat alle vormen van nierschade, veroorzaakt door een M-proteïne, waarbij er geen sprake is van een hematologische maligniteit die behandeling behoeft. De nierschade kan het gevolg zijn van directe (neerslag van M-proteïne in de nier) of indirecte (activatie complement) effecten van het M-proteïne. Alle compartimenten van de nier (glomerulus, tubuli, interstitium) kunnen betrokken zijn. In deze lezing worden de verschillende, als MGRS gedefinieerde nieraandoeningen besproken, met de nadruk op de verschillende diagnostische kenmerken.
Emeritus Prof. dr. Jack Wetzels, internist-nefroloog, Radboudumc Nijmegen
18.15 uur Gezamenlijk diner in het restaurant
19.45 uur Het M-proteïne
In deze lezing wordt toegelicht met welke technieken het M-proteïne gedetecteerd en gekwantificeerd wordt. Daarnaast wordt ingegaan op de link van het M-proteïne naar causaliteit met MGRS en hoe je het beste respons op therapie kunt monitoren. Tot slot gaan we in op de vraag: kun je voorspellen of een bepaald M-proteïne MGRS kan (gaan) veroorzaken?
Dr. Hans Jacobs, medisch immunoloog, Radboudumc Nijmegen
20.45 uur

21.00 uur

Afsluiting dag 1

Einde nascholingsprogramma dag 1

Vrijdag 17 maart 2023
09.00 uur Opening dag 2
Dr. Tri Nguyen
09.10 uur Workshop I: Medische immunologie
In een interactieve workshop worden praktijkvoorbeelden uit de medische immunologie behandeld.
Dr. Hans Jacobs
10.00 uur Pauze
10.30 uur Workshop II: Nefropathologie deel 1
In deze workshop gaan we casus bestuderen van patiënten die zich presenteerden met een nierziekte gerelateerd aan een M-proteïne, waarbij we focussen op de glomerulaire aandoeningen. We gaan interactief te werk waarbij klinische, laboratoriumdata en histologische data worden geïntegreerd.

Dr. Amaryllis van Craenenbroeck, nefroloog, UZ Leuven
Dr. Amélie Dendooven, patholoog, UZ Gent en UZ Antwerpen
11.45 uur Lunchpauze
12.45 uur Workshop III: Nefropathologie deel 2
In het tweede deel van de workshop Nefropathologie zullen we ons richten op de tubuloïnterstitiële en vasculaire afwijkingen die veroorzaakt worden door een M-proteïne.

Dr. Tri Nguyen en Dr. Alferso Abrahams
13.45 uur Pauze
14.00 uur Workshop IV: Hematologie
In deze workshop wordt casuïstiek doorgenomen van patiënten met MGRS die behandeld zijn. Besproken wordt de uitgevoerde diagnostiek, hematologische behandeling en de follow-up.

Dr. Josephine Vos, internist-hematoloog, Amsterdam UMC
Prof. dr. Monique Minnema, internist-hematoloog, UMC Utrecht
15.00 uur Het MGUS zorgconcept
Hoe te differentiëren tussen MGUS en MGCS: de MGUS poli in het UMC Utrecht
Karin Aarsman, verpleegkundig specialist, UMC Utrecht
Prof. dr. Monique Minnema, internist-hematoloog, UMC Utrecht
15.30 uur Afsluiting en take-home messages
Dr. Tri Nguyen en Dr. Alferso Abrahams
15.45 uur Einde van de 3e Multidisciplinaire Benelux MGRS Workshop

 

 

Type toegangskaart Prijs Kaart reserveren
Toegang MGRS Workshop 2023 200.00

Kaart reserveren

Toegang AIOS, verpleegkundig specialist, analist 140.00

Meer informatie