Landelijke specialisten delen hun expertise en casuïstiek met u

Maandag 24 januari 2022 van 19.00-21.00 uur

PROGRAMMA

19.00 uur
Welkom door Prof.dr. Peter van der Meer, cardioloog, UMC Groningen
19.02 uur
Diagnose en typering van cardiale amyloïdose (vooraf opgenomen presentatie)
Nadat het vermoeden van cardiale amyloïdose bevestigd is, moet met zekerheid worden vastgesteld van welk type amyloïdose sprake is. De prognose, behandeling en beleid zijn namelijk afhankelijk van het type amyloïdose. De verschillende tools die we tot onze beschikking hebben om het amyloïd te typeren komen aan bod.
Dr. Hans Nienhuis, internist-allergoloog/immunoloog, UMC Groningen
   
19.20 uur
Cardiale amyloïdose (erfelijke/wildtype ATTR en AL) : het belang van vroege herkenning
Cardiale amyloïdose is een belangrijke en ernstige oorzaak van hartfalen. Helaas wordt in veel gevallen pas in een laat stadium aan deze vorm van hartfalen gedacht met grote gevolgen voor de patiënt. Overleving en mogelijkheden voor opties voor behandelen van de onderliggende oorzaak zijn sterk afhankelijk van de mate van hartfalen op moment van diagnose. Vroege diagnose is daarom van groot belang, waarbij er verschillende zogenoemde ‘red flags’ zijn die hierbij kunnen helpen.
Prof.dr. Peter van der Meer, cardioloog, UMC Groningen
19.45 uur
AL amyloïdose vanuit het oogpunt van de hematoloog
Casus en achtergrond van cardiale amyloïdose
Drs. Kaz Groen, internist-hematoloog, Amsterdam UMC
20.10 uur
De rol van non-invasieve beeldvormingstechnieken bij de diagnostiek van
cardiale amyloïdose
De rol van diverse diagnostische non-invasieve beeldvormingstechnieken wordt besproken, waarbij met name wordt ingegaan op echocardiografie, MRI en botscintigrafie en hoe deze toe te passen in de dagelijke praktijk.
Dr. Alexander Hirsch, cardioloog, Erasmus MC Rotterdam
20.35 uur
Het belang van genetisch onderzoek bij amyloïdose; de rol van de klinisch geneticus
Aan de hand van casuïstiek wordt het belang van genetisch onderzoek bij amyloïdose toegelicht, zowel voor de patiënt zelf als voor de familie.
Dr. Paul van der Zwaag, klinisch geneticus, UMC Groningen
20.50 uur
Gelegenheid tot het stellen van vragen
21.00 uur
Einde nascholingsavond

 

Datum Maandag 24 januari 2022, van 19.00-21.00 uur.
Locatie Online via ZOOM
Doelgroep Cardiologen, hematologen, radiologen, klinisch genetici en nucleair geneeskundigen. Andere geïnteresseerden, waaronder b.v. internisten en verpleegkundig specialisten, zijn eveneens van harte welkom.
Accreditatie Geaccrediteerd door NVVC, NIV, NVNG, NVvR en VKGN met 2 punten.
Kosten Er zijn voor u geen kosten verbonden aan deelname aan deze bijscholing.
Na inschrijving  rekenen wij op uw deelname en geven wij uw naam/functie door als deelnemer aan de sprekers.
Neemt u uiteindelijk niet deel (zonder voorafgaand schriftelijk bericht van verhindering voor 15 januari 2022), dan brengen wij een no show fee in rekening van € 25,-
Inschrijven

via onderstaand formulier

 

Deze online bijscholing wordt georganiseerd met financiële steun van: