Hybride

 

3de Multidisciplinair Symposium Systemische Amyloïdose
De volgende stap

 

Donderdag 11 november 2021

Van der Valk Houten / online

 

10.30 uur Opening en welkom
Prof.dr. Monique Minnema, internist-hematoloog, UMC Utrecht
10.40 uur De diagnostiek bij een patiënt met de verdenking op amyloïdose, handvatten voor de praktijk
Amyloïdose is de naam van een groep van ziekten waarbij oplosbare eiwitten door een andere manier van vouwen veranderen in stugge, onoplosbare fibrillen die zich extracellulair in weefsel afzetten. Naast AA, AL en ATTR zijn er nog vele andere typen amyloïdose. Aan de hand van casuïstiek zullen verschillende typen de revue passeren.  

Dr. Hans Nienhuis, internist-allergoloog / immunoloog, UMC Groningen
11.15 uur AA Amyloidosis: a declining disease? (online)
The presentation will cover our large series of AA amyloidosis – diagnosis, epidemiology and management and in particual AA amyloidosis in autoinflammatory diseaeses.
Dr. Helen J. Lachmann MD FRCP FRCPath (online aanwezig), Professor of Medicine & Honorary Consultant Nephrologist, Clinical Lead National Amyloidosis Centre / Clinical Service Lead Immunity & Rare Diseases Division / University College London & Royal Free Hospital London NHS Foundation Trust 
12.15 uur Lunchpauze
13.00 uur Amyloïdose en de rol van de lever (online)
De presentatie richt zich op de rol van de lever bij amyloïdose. Zo kan er als gevolg van verschillende aandoeningen amyloïd stapeling plaatsvinden in de lever. Echter, bij erfelijke amyloïdose wordt er juist in de lever door een mutatie een eiwit geproduceerd dat neerslaat buiten de lever en voor ziekte zorgt. De epidemiologie van pathofysiologie wordt besproken. Verder wordt kort ingegaan op de rol van de levertransplantatie bij deze aandoening. 
Dr. Hans Blokzijl, MDL-arts, UMC Groningen
13.35 uur Cardiale amyloïdose: hoe verder na het stellen van de diagnose?
Gelukkig is de afgelopen jaren meer aandacht gekomen voor het belang van vroege diagnose en de daarbij behorende diagnostische ‘rode vlaggen’. Maar hoe ga je om met een patiënt als het gaat om diuretica of ritme- en geleidingsstoornissen? Hoe ver ga je in geval van progressief hartfalen? In de presentatie zal hier verder op worden ingegaan.
Dr. Marish Oerlemans
, cardioloog, UMC Utrecht
14.15 uur Pauze
14.45 uur Amyloïdneuropathie: neuroloog en multidisciplinair verband
Neuropathie komt vaak voor bij amyloïdose en kan de eerste manifestatie zijn. De verschillende verschijningsvormen komen aan bod en het belang van een multidisciplinaire aanpak voor wat betreft diagnostiek en behandeling.
Dr. Alexander Vrancken, neuroloog, UMC Utrecht

15.15 uur AL amyloïdose, nieuwe ontwikkelingen uitgelicht: Andromeda studie, behandelrichtlijn en diagnostiek
Afgelopen jaar was een belangrijk jaar voor de ontwikkelingen in AL amyloïdose. Internationaal met de publicatie van de Andromeda studie en de FDA registratie van daratumumab CyBorD voor eerstelijnsbehandeling. Nationaal met de nieuwe behandelrichtlijn en de eerste gegevens uit de NKR registratie voor systemische AL amyloidose. In de presentatie wordt ingegaan op deze ontwikkelingen en ook enkele diagnostische aandachtspunten.
Prof.dr. Monique Minnema, internist-hematoloog, UMC Utrecht
15.45 uur Afsluiting
Dr. Hans Nienhuis,
internist-allergoloog / immunoloog, UMC Groningen
16.00 uur Einde van het 3de Multidisciplinaire Symposium Systemische Amyloïdose