ONLINE EVENT

2de Multidisciplinair Symposium Systemische Amyloïdose:
hoe gaat dat in de praktijk?

Donderdag 12 november 2020

Kaart reserveren

 

09.30 uur Opening en welkom
Prof.dr. Monique Minnema, internist-hematoloog, UMC Utrecht (live aanwezig)
09.40 uur Inleiding in de amyloïdose
Amyloïdose is de naam van een groep van ziekten waarbij oplosbare eiwitten door een andere manier van vouwen veranderen in stugge, onoplosbare fibrillen die zich extracellulair in weefsel afzetten. Naast AA, AL en ATTR zijn er nog vele andere typen amyloïdose. Aan de hand van casuïstiek zullen verschillende typen de revue passeren.  

Dr. Hans Nienhuis, internist-allergoloog/immunoloog, UMC Groningen (live aanwezig)
10.15 uur Nieuwe inzichten in de behandeling van AL amyloidose
AL amyloïdose is een zeldzame, maar ernstige aandoening met tot voor kort beperkte therapeutische mogelijkheden. De ontwikkeling van nieuwe behandelingen voor multipel myeloom heeft ook geleid tot therapeutische vooruitgang bij AL amyloïdose. Naast alkylantia en steroïden maken ook proteasoom inhibitoren, immunomodulatoire geneesmiddelen en monoklonale antistoffen deel uit van het therapeutisch arsenaal bij
AL amyloïdose.
Prof.dr. Michel Delforge, hematoloog/voorzitter Leuvens Kankerinstituut, UZ Leuven
De bijdrage van Prof.dr. Delforge is van tevoren opgenomen en wordt uitgezonden. Hij is wel online aanwezig voor het beantwoorden van vragen na zijn presentatie.
10.50 uur Pauze
11.00 uur Diagnostiek van cardiale amyloidose in de praktijk
De rol van diverse diagnostische modaliteiten zal worden besproken, waarbij met name zal worden ingegaan
op de verschillende non-invasieve beeldvormingstechnieken zoals echocardiografie, MRI en botscintigrafie.
Dr. Alexander Hirsch, cardioloog, Erasmus MC, Rotterdam (live aanwezig)
11.35 uur Genetische aspecten van ATTR amyloïdose
DNA-onderzoek naar ATTR amyloïdose maakt onderscheid tussen wildtype en erfelijke ATTR amyloïdose.
Het kan een startpunt zijn voor cascade-familieonderzoek. Hierbij spelen niet alleen medische, maar ook psychosociale en financiële aspecten een rol.
Dr. Paul van der Zwaag
, klinisch geneticus, UMC Groningen (online presentatie)
12.10 uur Lunchpauze
12.40 uur

Weefseldiagnostiek van amyloïdose 1
Diagnostiek van extra-renale amyloïdose en toepassing van immuno-electronenmicroscopie
Hoe de patholoog te werk gaat om amyloïdose te diagnosticeren en typeren in weefsel (o.a. beenmerg-, buikvet- en nierbiopten). Gangbare histologische en immuun-histochemische technieken worden toegelicht en nieuwe modaliteiten zoals immuno-EM en massaspectrometrie worden verkend.
Drs. Roos Leguit, patholoog, UMC Utrecht (live aanwezig) 

13.10 uur Weefseldiagnostiek van amyloïdose 2
Renale aspecten en mogelijkheden van massaspectrometrie
Hoe de patholoog te werk gaat om amyloïdose te diagnosticeren en typeren in weefsel (o.a. beenmerg-, buikvet- en nierbiopten). Gangbare histologische en immuun-histochemische technieken worden toegelicht en nieuwe modaliteiten zoals immuno-EM en massaspectrometrie worden verkend.
Dr. Amélie Dendooven, patholoog, UZ Gent en UZ Antwerpen
De bijdrage van Dr. Dendooven is van tevoren opgenomen en wordt uitgezonden. Zij is online aanwezig voor het beantwoorden van vragen na haar presentatie.

13.40 uur Pauze
13.50 uur AL amyloïdose en de nier: een spoedgeval?
Patiënten met AL amyloïdose ontwikkelen vaak nierschade. Meestal, maar niet altijd, in de vorm van proteïnurie.
Bij verdenking van nierschade door AL amyloïdose moet snel en doortastend het diagnostisch traject worden afgewerkt en de therapie gestart.
Prof.dr. Jack Wetzels, internist-nefroloog, Radboudumc Nijmegen (live aanwezig)
14.25 uur Afsluiting
14.30 uur Einde van het online 2de Multidisciplinaire Symposium Systemische Amyloïdose

 

Dit symposium wordt georganiseerd met financiële steun van: