ONLINE EVENT

2de Multidisciplinair Symposium Systemische Amyloïdose:
hoe gaat dat in de praktijk?

Donderdag 12 november 2020

Kaart reserveren

ONLINE EVENT
09.30 uur Opening en welkom
Prof.dr. Monique Minnema, internist-hematoloog, UMC Utrecht
09.40 uur Inleiding in de amyloïdose
Amyloïdose is de naam van een groep van ziekten waarbij oplosbare eiwitten door een andere manier van vouwen veranderen in stugge, onoplosbare fibrillen die zich extracellulair in weefsel afzetten. Naast AA, AL en ATTR zijn er nog vele andere typen amyloïdose. Aan de hand van casuïstiek zullen verschillende typen de revue passeren.  

Dr. Hans Nienhuis, internist-allergoloog/immunoloog, UMC Groningen
10.15 uur Nieuwe inzichten in de behandeling van AL amyloidose
AL amyloïdose is een zeldzame, maar ernstige aandoening met tot voor kort beperkte therapeutische mogelijkheden. De ontwikkeling van nieuwe behandelingen voor multipel myeloom heeft ook geleid tot therapeutische vooruitgang bij AL amyloïdose. Naast alkylantia en steroïden maken ook proteasoom inhibitoren, immunomodulatoire geneesmiddelen en monoklonale antistoffen deel uit van het therapeutisch arsenaal bij
AL amyloïdose.
Prof.dr. Michel Delforge, hematoloog/voorzitter Leuvens Kankerinstituut, UZ Leuven
10.50 uur Pauze
11.15 uur Diagnostiek van cardiale amyloidose in de praktijk
De rol van diverse diagnostische modaliteiten zal worden besproken, waarbij met name zal worden ingegaan
op de verschillende non-invasieve beeldvormingstechnieken zoals echocardiografie, MRI en botscintigrafie.
Dr. Alexander Hirsch, cardioloog, Erasmus MC, Rotterdam
11.50 uur Genetische aspecten van ATTR amyloïdose
DNA-onderzoek naar ATTR amyloïdose maakt onderscheid tussen wildtype en erfelijke ATTR amyloïdose.
Het kan een startpunt zijn voor cascade-familieonderzoek. Hierbij spelen niet alleen medische, maar ook psychosociale en financiële aspecten een rol.
Dr. Paul van der Zwaag
, klinisch geneticus, UMC Groningen

12.25 uur

Lunchpauze
13.25 uur Weefseldiagnostiek van amyloïdose: praktijk en perspectieven
In deze presentatie wordt uitgelegd hoe de patholoog te werk gaat om amyloïdose te diagnosticeren en typeren in weefsel (o.a. beenmerg-, buikvet- en nierbiopten). Gangbare histologische en immuun-histochemische technieken worden toegelicht en nieuwe modaliteiten zoals immuno-EM en massaspectrometrie worden verkend.
Drs. Roos Leguit, patholoog, UMC Utrecht
Dr. Amélie Dendooven, patholoog, UZ Gent en UZ Antwerpen
14.20 uur Pauze
14.45 uur AL amyloïdose en de nier: een spoedgeval?
Patiënten met Al amyloïdose ontwikkelen vaak nierschade. Meestal, maar niet altijd, in de vorm van proteïnurie.
Bij verdenking van nierschade door AL amyloïdose moet snel en doortastend het diagnostisch traject worden afgewerkt en de therapie gestart.
Prof.dr. Jack Wetzels, internist-nefroloog, Radboudumc Nijmegen
15.30 uur Samenvatting en plenaire discussie
16.00 uur Einde van het 2de Multidisciplinaire Symposium Systemische Amyloïdose

Dit symposium wordt georganiseerd met financiële steun van: